News and Events

Russell Group กลุ่มสุดยอด มหาวิทยาลัยวิจัยในสหราชอาณาจักร

March 15, 2016

กลุ่ม Russell Group คือ มหาวิทยาลัย 24 แห่งที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัย และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์ และธุรกิจ

Our universities

 

1

unilogo578

University of Birmingham

2

Picture1

University of Bristol

3

Picture2

University of Cambridge

4

Picture3

Cardiff University

5

Durham-Uni-Square - 1

Durham University

6

Picture4

University of Edinburgh

7

Picture5

University of Exeter

8

unilogo_306

University of Glasgow

9

Picture6

Imperial College London

10

KCL_logo

King’s College London

11

Leeds-logo

University of Leeds

12

Picture7

University of Liverpool

13

LSE-logo

London School of Economics and Political Science

14

manchester-uni

University of Manchester

15

blue-ncl-uni-logo

Newcastle University

16

UoN-logo

University of Nottingham

17

University_of_Oxford.svg

University of Oxford

18

QM_logo_blue

Queen Mary University of London

19

top-logo

Queen’s University Belfast

20

hays_1477603

University of Sheffield

21

southampton-300x225

University of Southampton

22

ucl_logo

University College London

23

University-of-Warwick-new-007

University of Warwick

24

home_logo_print

University of York

กลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ทั่วในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นทางด้านการทำงานวิจัยอยู่ในระดับสูงแตกต่างจากสถาบันศึกษาแห่งอื่นๆ จึงเป็นที่ที่นักศึกษาต่างชาติส่วนให้ความสนใจกับสถาบันศึกษาในเครือ Russell เหล่านี้เพื่อที่เรียนต่อ ซึ่งแต่ละสถาบันก็มีความแตกต่างกันออกไปตามระดับมาตรฐานทางวิชาการและการวิจัยค้นคว้า นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรมากมายให้กับนักศึกษาได้เลือก ตั้งแต่สาขาด้านสุขภาพและการแพทย์จนถึงชีววิทยา ธุรกิจหรือสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาประมาณ 30% ได้สำเร็จการศึกษาในสาขา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือ STEM ของมหาวิทยาลัยในเครือ Russell และ ในสาขาที่นักศึกษาประสบความสำเร็จมากที่สุดเกือบ 80% ก้คือ  สาขาแพทย์และทันตแพทย์ นอกจากนี้งานวิจัยและการสอนในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยในเครือรัสเซส

  • มีการแข่งขันเพื่อการได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษานี้สูง อัตราการแข่งขันโดยเฉลี่ยครอบคลุมมหาวิทยาลัยในเครือรัสเซสทั้งหมดจะอยู่ที่ 7 ต่อ 1 และบางหลักสูตรอาจอยู่ที่ 20:1 เลยที่เดียว
  • อัตราความพึงพอใจของนักศึกษาส่วนใหญ่ ถือว่าพอใจมากในด้านคุณภาพของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในเครือ Russell (สำรวจโดย The National Student Survey, The NUS/ HSBC survey และ I-graduate international student survey)
  • นักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่สนใจที่อยากจะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสูงที่สุดกับเครือ Russell
  • เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่จบจากสถาบันอื่นกับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยในเครือรัสเซสจะได้รับเงินเดือนมากกว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

ทำอย่างไรให้ได้เข้าเรียนในสถาบันนี้

คุณสมบัติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าสถาบันในเครือ Russell

จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัย สำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องสมัครผ่าน UCAS และสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานั้นนักศึกษาควรติดต่อกับสถาบันการศึกษานั้นโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม: russellgroup