ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

ระบบการศึกษาในอเมริกา

ข้อมูลทั่วไป

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ที่ประกอบขึ้นจาก 54 รัฐ (รวมถึงอลาสกาเเละฮาวาย) ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยเกือบ 5,000 เเห่งเเละวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการศึกษา

CITY

เมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกา คือ นิวยอร์ค ชิคาโก ดัลลัส ซานดิเอโก ลอสเเองเจลิส ฟิลาเดเฟีย ซานโฮเซ่ ซานฟรานซิสโก อินเดียนาโพลิส เเละโคลัมบัส

Language

ภาษาอังกฤษ

CURRENCY

ดอลลาร์สหรัฐ ($)

GOVERNMENT

สหรัฐอเมริกามีระบบการปกครองโดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้ทำ หน้าที่ดูแลบริหารรัฐบาล

POPULATION

325.7 ล้านคน

EDUCATION

มีสถานศึกษากว่า 4,726 เเห่งในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ในทุกๆปีนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรียนต่อมัธยม หรือระดับอุมศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเชื่อได้ว่า มีประสิทธิภาพสูงในอันดับต้นๆของโลก ในระดับมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากมาย เเละสถาบันการศึกษาที่น่าสนใจหลายเเห่ง โดยไม่จำกัดว่านักศึกษาที่ไปเรียนจะต้องเป็นชาวอเมริกันเท่านั้น นักศึกษาสามารถ
เลือกที่จะเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนได้เพื่อให้ตรงกับสายงาน หรือสายอาชีพในอนาคตได้ ส่วนสาขาที่มีชื่อเสียงในอเมริกานั้นได้เเก่ สาขาการเเพทย์ สาขาเทคโนโลยี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น

ภาคการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเเบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • Semester เป็นระบบที่มีมากที่สุด เเบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศึกษา
 1. Fall Semester: ปลายเดือนสิงหาคม – กลางเดือนธันวาคม
 2. Spring Semester: ต้นเดือนมกราคม – เดือนเมษายน
 3. Summer Session: กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
 • Trimester ในหนึ่งปีเเบ่งเป็น 3 ภาคเรียน เเต่ละภาคเรียนยาวประมาณ 3 เดือน

– เเบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศึกษา

 1. First Trimester: เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
 2. Second Trimester: เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
 3. Third Trimester: เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
 • Quarter ในหนึ่งปีเเบ่งเป็น 4 ภาคเรียน เเต่ละภาคเรียนยาวประมาณ 10 สัปดาห์

– เเบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 4 ภาคการศึกษา

 1. Fall Quarter: เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
 2. Winter Quarter: เดือนมกราคม – กลางเดือนมีนาคม
 3. Spring Quarter: ต้นเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
 4. Summer Qaurter: กลางเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม

ระดับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเเบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

 1. ระดับมัธยมศึกษา
 2. ระดับอุดมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา (High School)

ระดับมัธยมศึกษาเเบ่งออกเป็น 2 ระดับ

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: Grade 7 (เทียบเท่ากับไทยคือ ม.1) – Grade 8 (เทียบเท่ากับไทยคือ ม.2)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: Grade 9 (เทียบเท่ากับไทยคือ ม.3) – Grade 12 (เทียบเท่ากับไทยคือ ม.6)

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เข้าไปเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมที่สหรัฐอเมริกานั้นส่วนใหญ่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชน (Boarding School) ส่วนนักเรียนไทยที่มาเรียนสหรัฐอเมริกาจะสำ เร็จชั้นม.3 เเล้วจึงเข้าเรียนต่อในชั้น
Grade 10 หรือ ม. 5 ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับวิชาพื้นฐานที่นักเรียนศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้เเก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา เเละวิชาพละศึกษาในบางสถาบัน นอกจากนี้ยังมวิชาเลือกให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจอีกด้วย อย่างเช่น วิชาการเเสดง คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยี ธุรกิจการศึกษา วิชาศิลปะ เเละวิชาอื่นๆมากมาย

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเเบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

 1. วิทยาลัยระบบ 2 ปี เเละวิทยาลัยชุมชน (Two-Year College and Community College)
 2. วิทยาลัย (College)
 3. มหาวิทยาลัย (University)
 4. สถาบันทางวิชาชีพ (Professional School)

1. วิทยาลัยระบบ 2 ปี เเละวิทยาลัยชุมชน (Two-Year College and Community College)

สำหรับระดับนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร คือ

 •  Tranferable Programme
  หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรพื้นฐาน 2 ปีเเรกของระดับปริญญาตรี จากนั้นนักศึกษาสามารถโอนหน่อยกิตไป
  ยังมหาวิทยาลัยรัฐ หรือเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปี 3 ได้
 •  Terminal/Vocation Track
  เมื่อนักศึกษาเข้าเรียนเป็นเวลา 2 ปี เเละสำ เร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญา (Associate’s
  Degree) ในสาขาที่เลือกเรียน

2. วิทยาลัย (College)

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี ซึ่งวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเเบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • วิทยาลัยรัฐ (State College)
 • วิทยาลัยเอกชน (Private College)

3. มหาวิทยาลัย (University)

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปีเช่นกัน เหมือนกับหลักสูตรของวิทยาลัย โดยเเบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับ คือ

 1. ปริญญาตรี ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี
 2. ปริญญาโท ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 1-2 ปี
 3. ปริญญาเอก ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4-5 ปี

เเละมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเเบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. มหาวิทยาลัยรัฐ (State University)
 2. มหาวิทยาลัยเอกชน (Private University)

4. สถาบันทางวิชาชีพ (Professional School)

หลักสูตรนี้อาจมีระยะเวลาตั้งเเต่ 3-8 ปี โดยระยะเวลาเรียนจะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน สถาบันวิชาชีพให้การฝึกอบรมเฉพาะด้านให้กับนักศึกษาต่างๆ อย่างเช่น แพทย์ศาสตร์ กฏหมาย เป็นต้น นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนต่อในสถาบันวิชาชีพได้ก็ต่อเมื่อศึกษาจบปริญญาตรีมาเเล้ว

เอกสารโดยทั่วไปที่ใช้ในการสมัครเรียนระดับปริญญา

 1. ใบสมัครที่ download จาก website ของมหาวิทยาลัย
 2. ค่าธรรมเนียมการสมัครตามเเต่ละสถานศึกษาจะเรียกเก็บ
 3. หลักฐานการศึกษา
 4. จดหมายรับรองทางการเงินของผู้ปกครองจากสถาบันการเงิน
 5. ผลสอบ TOEFL/IELTS
 6. ผลสอบ SAT
 7. ผลสอบ GRE หรือ GMAT (ปริญญาโท)
 8. จดหมายเเนะนำ อย่างน้อย 3 ฉบับจากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชา (ปริญญาโท)
 9. เรียงความประวัติส่วนตัวเเละเหตุผลการไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจำนวน 300-500 คำ (ปริญญาโท)

[recaptcha]