ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

เรียนต่อประเทศอังกฤษ

อังกฤษ (England) : ข้อมูลเบื้องต้น

ประเทศอังกฤษ (England) ที่จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ สหราชอาณาจักร (ชื่อเต็ม United Kingdom of Great Britain and mapNorthern Ireland ซึ่งนิยมเรียกสั้นๆกันแค่ United Kingdom) หมายถึง ดินแดนที่รวมทั้งเกาะใหญ่ (Great Britain) และแค้วนไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ดินแดนทั้งหมดนี้ได้รวมอาณาเขต 4 ประเทศไว้ด้วยกัน ซึ่งก็มี อังกฤษ (England) สก๊อตแลนด์ (Scotland) ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) และเวลส์  (Wales) โดยประเทศอังกฤษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเกาะบริเตนใหญ่ แต่ถึงอังกฤษจะถูกนิยมเรียกว่าประเทศก็จริง แต่หลังจากที่มีการสถาปนาอาณาจักร   บริเตนใหญ่ขึ้นเป็นประเทศในปี พ.ศ 2250 แล้ว อังกฤษก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐอิสระอีกต่อไป แต่คนไทยมักจะชอบใช้คำว่า อังกฤษ แทนสหราชอาณาจักรอยู่

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความเจริญ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ซึ่งมีห้องสมุด และแหล่งค้นคว้าทางวิชาการมากมาย จึงไม่น่าแปลกเลยที่จะมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ และระบบการเมืองการปกครองที่มีมายาวนานับศตวรรษ ประเทศอังกฤษยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งธรรมชาติ รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น ปราสาท และพระราชวังต่างๆ

ลักษณะภูมิประเทศweather

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร มี London เป็นเมืองหลวง ประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 49 ล้านคน พื้นที่โดยรวมของประเทศประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เขตพื้นที่ราบต่ำ มีพื้นที่ระดับสูงบ้างทางตอนเหนือ และตะวันตกเมืองขนาดใหญ่รวมถึง เมือง London (ประมาณ 7.75 ล้านคน) เมือง Birmingham (ประมาณ 1.03 ล้านคน) ระบบเศรษฐกิจที่จัดเป็นอุตสาหกรรมบริการมีเพิ่มมากขึ้นโดยมี London เป็นผู้นำและศูนย์กลางทางด้านการธนาคารประกันและบริการด้านการเงินอื่นๆชั้นแนวหน้าของโลก และมีอุตสาหกรรมที่ใช้วิทยากรอันทันสมัย มาทดแทนอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิมๆมากขึ้น

สหราชอาณาจักรมีพรมแดนทางทิศใต้จรดช่องแคบอังกฤษ ซึ่งคั่นระหว่างสหราชอาณาจักรกับภาคพื้นทวีปยุโรป ทางทิศเหนือจรดกับทะเลเหนือ ทางทิศตะวันตกกับทะเลไอร์แลนด์และมหาสมุทรแอตแลนติก สหราชอาณาจักรมีพรมแดนทางบกกับรัฐอื่นเพียงแห่งเดียว คือระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ อังกฤษนั้นส่วนมากจะเป็นแผ่นดินนูนที่ต่ำ มีภูเขาทางตอนเหนือ และ ตะวันตกเป็นเส้นแนวแบ่งเขตแคว้น มีเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเขตปริมณฑลลอนดอน ไม่มีภูเขาที่สูงกว่า 1000 เมตรในแคว้นอังกฤษ

สภาพภูมิอากาศ

ภูมิประเทศของเกรท บริเทน (Great Britain) เป็นประเทศที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงมาก จัดอยู่ในประเภทค่อนข้างหนาว มีความชื้นสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน ทำให้เกิดหมอกหนาแน่นปกคลุมในบางครั้ง อากาศทางตอนเหนือจะสูงกว่าอากาศทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางภาคตะวันออก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 5 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส

การปกครอง

ระบบการปกครองของสหราชอาณาจักรเป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งมีพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ รัฐสภาของอังกฤษแบ่งเป็น 2 สภา คือ สภาขุนนาง (House of Lords) และสภาล่าง (House of Commons) โดยสมาชิกสภาขุนนาง เป็นขุนนางสืบตระกูลประมาณ 900 คน อีกประมาณ 300 คนเป็นขุนนางตั้งใหม่จากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ ส่วนสภาล่างมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี มีประมาณ 600 คน อำนาจการแต่งตั้งรัฐบาลเป็นของสภาล่าง ส่วนสภาสูงมีหน้าที่สำคัญก็คือ การกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบระบบการเมือง การปกครองของสหราชอาณาจักร ซึ่งถือว่ามีความมั่นคงในระเบียบการปกครองมายาวนานมากที่สุดประเทศหนึ่ง

ฤดูกาล มีทั้งหมด 4 ฤดู คือseason

เวลา
สหราชอาณาจักร เป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาของโลก (GMT – Greenwich Mean Time) ดังนั้นประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก จึงมีเวลาที่เร็วกว่า โดยเร็วกว่าประมาณ 6 ชั่วโมง (ในช่วงมีนาคม – ตุลาคม) หรือ 7 ชั่วโมง (ในช่วงตุลาคม – มีนาคม) ทั้งนี้เนื่องจากสหราชอาณาจักร จะเปลี่ยนเวลา daylight saving จาก GMT ไปใช้ BST (British Summer Time) ในช่วงฤดูร้อนซึ่งหมายถึงการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคม

ระบบเงินตรา

สหราชอาณาจักรใช้สกุลเงิน ปอนด์(Pound) เป็นหน่วยเงินประจำประเทศ สกุลเงินแบ่งออกเป็นธนบัตรทั้งหมด 4 ชนิด คือ ธนบัตรใบละ 5,10, 20 และ 50 ส่วนเหรียญแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ 2 และ 1 ปอนด์ และ 50, 20, 10, 5, 2 และ 1 เพนนี นักเรียนสามารถแลกเงินได้ที่ธนาคารทั่วไปหรือสถานที่รับแลกเงินที่เรียกว่า bureau de change เช่น Thomas Cook, American Express, Chequepointและ Exchange International นอกจากนั้นในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เช่น แฮร์รอดส์ (Harrods) หรือมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) จะมีเคาน์เตอร์แลกเงินด้วย โดยควรสอบถามอัตราแลกเงินจากธนาคารต่างๆ เพื่อให้ได้อัตราที่ดีที่สุด เวลาทำการของธนาคารคือ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 15.30 น. มีบางแห่งที่ปิดเวลา 17.00 น. เช่น บางสาขาของธนาคาร Bank of Scotland และบางแห่งเปิดทำการในวันเสาร์ด้วยตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น. คือ Nat West

currency

 การเปิดบัญชีในประเทศอังกฤษaccount

โดยปกติผู้ที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้น ควรจะต้องทราบวิธีการการเปิดบัญชีธนาคารไปก่อน เพราะทางการอังกฤษจะเข้มงวดมากโดยเฉพาะกับนักเรียนจากต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ก็มีมากกว่าประเทศอื่น  เนื่องจากบัญชีธนาคารในอังกฤษนั้นสามารถนำไปทำธุรกรรมอื่นๆ ได้อีกมากมายเช่นเดียวกับที่ประชาชนอังกฤษทั่วไปสามารถทำได้ เช่น การกู้เงินหรือการทำสัญญาต่างๆ จึงทำให้สมุดบัญชีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

การเปิดบัญชีธนาคาร : เอกสารในการเปิดบัญชีของผู้ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศอังกฤษ ดังนี้ ได้แก่ พาสปอร์ต และหนังสือรับรองการเรียนต่อต่างประเทศ ของเราจากสถานศึกษาที่เราเข้าเรียน สำหรับรายชื่อธนาคารที่นิยมเปิดบัญชี เช่น Barclay, Nat West, Lloyds Bank, TSB, Nation Wide, HSBC เป็นต้น

** การเปิดบัญชีในประเทศอังกฤษนั้นสามารถทำได้สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในประเทศอังกฤษนานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

การติดต่อสื่อสาร

สำนักงานไปรษณีย์ในอังกฤษ หรือ Post Office มีระบบทันสมัยและเข้าใจง่าย บริการครอบคลุมและมีสาขาที่เข้าถึงประชาชนในทุกย่าน ที่สำนักงานไปรษณีย์ในอังกฤษ ผู้มาใช้บริการสามารถทำธุระได้แบบครอบจักรวาบ ตั้งแต่ซื้อแสตมป์ ซองจดหมายและหีบห่อทุกแบบทุกขนาด ส่งจดหมายและพัสดุ ซื้อบัตรโทรศัพท์ จ่ายค่าน้ำ – ค่าไฟ และสาธารณูปโภคอื่นๆ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอหมายเลขโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ไปจนถึงการซื้อและจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ประกันที่อยู่อาศัยและรถยนต์ ประกันสัตว์เลี้ยง ประกันการท่องเที่ยว ซื้อพันธบัตรและอื่นๆิ

ที่ทำการไปรษณีย์ : เวลาทำการเปิดตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. และในวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. หลายแห่งมีตู้จำหน่ายแสตมป์อัตโนมัติหน้าร้านที่ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง มูลค่าแสตมป์สำหรับส่งโปสการ์ดให้ญาติที่เมืองไทยและปลายทางในยุโรปคือ 87 p ไปรษณีย์จะใช้ป้ายร้านสีเขียว-แดง สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย หากต้องการค้นหาสาขาของ Post Office ก็สามารถใช้รหัสไปรณีย์ของเขตที่พักอยู่ค้นดูได้ที่ www.postoffice.co.uk/branch-finder

โทรศัพท์ : อัตราค่าโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ การโทรศัพท์ออกนอกประเทศ ช่วงระยะเวลาที่ ประหยัดคือตั้งแต่เวลา 18.00 – 08.00 น. สอบถามค่าบริการอีกครั้งด้วยการกดไปที่หมายเลข 155 หากโทรศัพท์โดยผ่านโอเปอเรเตอร์ต้องเสียค่าบริการมากกว่าโทรโดยตรง หากจะโทรศัพท์มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์สาธารณะต้องกด : 00+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ เช่น โทรมาที่กรุงเทพฯ หมายเลข 02-2612500 ต้องกด 00-66-2-2612500 เป็นต้น เบอร์โทรศัพท์ที่ผ่านโอเปอเรเตอร์ไทยเพื่อเรียกเก็บเงินปลายทางคือ 0800 89 0066 สำหรับผู้ที่ มีความประสงค์จะโทรศัพท์จากประเทศไทยไปลอนดอน สามารถทำได้โดยกดรหัส 001 44 20 หรือ 001 44 181

**ตำรวจ ดับเพลิง ฉุกเฉินอื่นๆ โทรเบอร์ 999

โทรศัพท์มือถือ : ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถพกพาได้สะดวก นักเรียนนำโทรศัพท์จากเมืองไทยไปใช้ประเทศอังกฤษได้ หลายเครือข่ายโทรศัพท์มีให้เลือกใช้ ทั้งผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น Vodafone, Orange, O2, T-Mobile, Three (3) และผู้ให้บริการระหว่างประเทศในราคาประหยัด เช่น Lebara และยังมี pocket wi-fi อีกด้วย ซิมการ์ดสามารถหาซื้อได้ที่สนามบินหรือร้านโทรศัพท์มือถือทั่วไป การเติมเงิน สามารถซื้อบัตรเติมเงินได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป เช่น Tesco Lotus, Saninsbury’s เป็นต้น

อินเตอร์เน็ต : อินเทอร์เน็ตและสัญญาณ wi-fi มีทั่วไปในเมืองใหญ่ในอังกฤษ โดยเฉพาะตามโรงแรม โฮสเทล เกสต์เฮาส์ B&B รวมถึงคาเฟ่และร้านกาแฟ ส่วนร้านอินเทอร์เน็ต (Internet Café’) มักมีอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ

ในอังกฤษร้านค้าส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ 09.00-18.00 น. ร้านค้าในย่านช้อปปิ้งดังๆมักเปิดถึง 20.00 น. ส่วนวันอาทิตย์ร้านมักเปิดสายและปิดไวขึ้นคือ ตั้งแต่ 12.00-18.00 น. ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ 10.00-20.00 น.

สำนักงานต่างๆ ทำงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ธนาคารแต่ละแห่งจะมีเวลาเปิด-ปิด ที่ต่างกันไป เช่น เปิด 09.00-16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนวันอังคารหรือพุธเปิดทำการสายสักนิดคือ 09.30 น. บางสาขาเปิดบริการในวันเสาร์ด้วย แต่อาจปิดไวขึ้นคือ 13.00 น. สำหรับพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่เปิดทำการเวลา 09.00-18.00 น. บางแห่งปิดในวันจันทร์ ในฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในอังกฤษปิดเร็วขึ้น คือราวๆ 16.00 น. เนื่องจากฟ้าจะมืดไวกว่าในฤดูอื่นๆ

 

ฝากคำถาม

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามพี่ๆ IEC Abroad ได้เลยค่ะ
โทร: 02-250-4585
HOT LINE : 089-151-1551 (P’Fern)
095-751-6462 (P’Oh)
095-752-4612 (P’Tor)
099-962-2069 (P’Cherry)

Line: iecabroad1, iecabroad2, iecabroad3

Email: [email protected]