ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

UIC English

UIC london

* โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายภายใน 31 กค 2559

**ที่พักสามารถเลือกแบบอื่นๆได้ เช่นแบบมีอาหารเช้าและเย็น หรือเป็นหอพักนักเรียน (ราคาจะสูงขึ้น) สอบถามเจ้าหน้าที่ได้

**ที่พักสามารถลงไว้เพียง 1 เดือนแรก และลองหาที่พักเช่ากับเพื่อนเองในเดือนต่อๆไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้

**ที่พักอาจมีราคาสูงขึ้นหากพักในช่วงประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

***นักเรียนสามารถเลือกที่จะหาซื้อตั๋วเครื่องบินเองได้

หมายเหตุ:คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน £1 = 48 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นหากมีการเปลี่ยนแปลงจากทางสถาบัน

กลับสู่หน้าโปรโมชั่น

ฝากคำถาม