ICMS (International College of Management)

ข้อมูลทั่วไป

สถาบัน ICMS ตั้งอยู่ชายฝั่งนอร์ชอร์ของซิดนีย์ เหนือชายทะเลแมนลี่บีช ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับของระดับโลก ในหลักสูตรเฉพาะทาง ในสาขาการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพสูงในประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี 2006 สถาบัน ICMS ได้รับรางวัล Award for Expert in Education (รางวัลในการส่งการศึกษาออกนอกประเทศ) ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ทางสถาบันมีศักยภาพในด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันดีในแวดวงอาชีพการบริการ หรือการจัดการทางธุรกิจ

ICMS เน้นการให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรม และเป็นสถาบันแห่งเดียวของประเทศออสเตรเลียที่ได้เป็น IATA Authorized Training Centerหรือศูนย์อบรมอย่างเป็นทางการระดับประเทศทางการบริการทางอากาศ (IATA/UFTAA: International Air Transport Association and United Federation of Travel Agents Association)

จุดเด่นของสถาบัน

 • ได้เป็นที่ยอมรับของสภาการศึกษาออสเตรเลีย และสถานทูต
 • เน้นการเรียนการสอนเดียวกับหลักสูตรของ Macquarie University ดังนั้นเมื่อจบจาก ICMS

ก็สามารถรับปริญญาบัตรจาก Macquarie University ได้เช่นกัน

 • หลักสูตรด้านธุรกิจและด้านการโรงแรมของสถาบันมีชื่อเสียงอย่างมาก
 • มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น เกาหลี จีน ไทย ญี่ปุ่น สเปน
 • ดำเนินการสอนโดยผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์ทั้งในและนอกประเทศ
 • สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของซิดนีย์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากมาย
 • มีนักศึกษาชาวออสเตรเลีย,นักศึกนานาชาติและนักเรียนไทยเรียนร่วมกัน อีกทั้งยังได้ฝึกภาษาอย่างเต็มที่
 • มีโอกาสในการฝึกงานในระยะเวลา 38สัปดาห์โดยได้รับค่าจ้างและมีงานหลากหลายที่พร้อมรออยู่หลังจากเรียนจบ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ICMS เน้นการเรียนแบบระยะสั้นในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี เป็นเวลา1และ2ปีตามลำดับ และ 1ปีสำหรับปริญญาโท โดยเน้นการเรียน Course Work เป็นหลัก

ระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรี

จัดหลักสูตรออกเป็น 6 หลักสูตร

 • Sport Management
 • Retail Services Management
 • Event Management
 • Property Service Management
 • International Tourism (หลักสูตรที่ได้รับความนิยม)
 • Hospitality Management (หลักสูตรที่ได้รับความนิยม)

ระดับปริญญาโท

จัดหลักสูตรออกเป็น  2  หลักสูตร

 • International Business (MIB)
 • Commerce (MCom) ด้าน Marketing, Management, Hospitality และ Tourism