Le Cordon Bleu

ข้อมูลทั่วไป

Le Cordon Bleu ก่อตั้งครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1895 เป็นสถาบันสอนการประกอบอาหารและการโรงแรม ผ่านหลักสูตรกาเรียนการสอนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในโรงแรมระดับห้าดาวทั่วโลก  ปัจจุบันมีสาขาอยู่มากกว่า 30 สาขา ใน 15 ประเทศทั่วโลก  นักเรียนจะได้เรียนกับหัวหน้าพ่อครัวชาวฝรั่งเศส ซึ่งโดยส่วนมากมาจากร้านอาหารที่ได้ดาวจาก Michelin หรือเป็นผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันและได้รับตำแหน่งเช่น Meilleur Ouvrir de France  เป็นต้น หัวหนาพ่อครัวเหล่านี้จะมอบความรู้ทางด้านอาหารคลาสสิก ของฝรั่งเศส และเทคนิคการทำอาหารนานาชาติให้แก่นักเรียน

ข้อดีของสถาบัน

 • ด้วยประสบการณ์มากกว่า 100 ปี จึงทำให้สถาบันได้รับการยอมรับว่าเป็น สถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลก
 • เชฟผู้สอนของ Le Cordon Bleu กว่า 80 คน ทั่วโลก เป็นเชฟผู้มีประสบการณ์การทำงานจากครัวชั้นนำและภัตตาคารระดับห้าดาว  ที่พรอมถ่ายทอดความรู้และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน
 • หลักสูตรการประกอบอาหารฝรั่งเศสของสาบันเป็นหนึ่งในหลักสูตรการทำอาหารที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่สุดในโลก เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงและดูแลโดยเชฟผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ
 • Professional Culinary Management Program
 • Bachelor of Business ( International  Hotel  Management )
 • Bachelor of Business ( International Restaurant Management )
 • Advance Diploma of Hospitality
 • Bachelor of Business (Wine Entrepreneurship )
 • Bachelor of Business ( Food Entrepreneurship )
 • Bachelor of Business (International Hotel Management )
 • Bachelor of Business (International Restaurant Management )
 • Master of Gastronomic Tourism
 • Master of Business Administration International Hotel & Restaurant Management
 • Master in International Hospitality Management