ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

University of Lincoln expense

lincoln uni

University of Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่เมือง Lincolnshire ทางตะวันออกของประเทศอังกฤษ อาคารแห่งแรกที่ก่อตั้งในมหาวิทยาลัยถูกเปิดโดยสมเด็จพระราชินีในปี 1996 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านเรียนการสอน และงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้วยการลงทุนทางการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ทางมหาลัยจึงประกอบไปด้วยคณะอาจารย์ที่มีความสามารถในการสอน รวมไปถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านสิ่งอำนวยสะดวกแก่นักเรียน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Lincoln ยังมีประวัติศาสตร์อันงดงาม ที่สามารถทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไปในตัว มหาวิทยาลัย Lincoln มีนักศึกษากว่า 12,000 คน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ แต่มหาวิทยาลัยกลับเป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติ ณ ตอนนี้ มีนักศึกษากว่า 100 เชื้อชาติ ที่กำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Lincoln ยังให้ความสำคัญกับการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมงานกันบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสที่จะฝึกงานหลังจากเรียนจบ การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Lincoln สามารถทำให้ผู้สมัครมั่นใจถึงคุณภาพการศึกษาที่ดีเยี่ยม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ดี ที่จะทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่นี่

หลักสูตรที่น่าสนใจ

• MBA
• MBA Financelincolnn
• MBA Food Sector
• MSc Accounting
• MSc Finance
• MSc Hospitality and Tourism Service Management
• MSc Human Resource Management
• MSc Human Resource Development
• MSc International Business
• MSc International Tourism
• MSc Logistics Management
• MSc Marketing
• MSc Construction Project Management
• MA Design
• MA Digital Media
• MA Fine Art
• MA Journalism
• MA Planning and Urban Design
• MSc Food Manufacturing
• MSc Sport Science

หลักสูตรที่นักเรียนสามารถฝึกงานได้

• MSc Fashion Management
• MSc Marketing with Luxury Brands
• MSc Finance with Banking and Investment
• MSc Logistics and Global Operations
• MSc Tourism and Marketing

ทุนการศึกษา

Global Postgradute Scholarship ทุนการศึกษามูลค่า £2,000 สำหรับผู้สมัครเรียนปริญญาโท (ได้รับอัตโนมัติ)
The Lincoln 50% Global Scholarship ทุนการศึกษามูลค่า 50% ของค่าเล่าเรียน สำหรับผู้สมัครเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมากที่สุด (Essay 450 คำ)
• Thailand Scholarship ทุนการศึกษามูลค่า £5,000 สำหรับผู้สมัครเรียนปริญญาโทสัญชาติไทยที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการมากที่สุด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย